“วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย” โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย” ออนไลน์ โดยกลุ่มสาระได้จัดเตรียมกิจกรรมมากมายที่ท้าทายความเป็นไทย โดยครั้งนี้ยกขบวนมาให้นักเรียนร่วมสนุกทั้งสายวิชาการและศิลป์เพื่อชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรจำนวนมาก โดยกิจกรรมเริ่มดำเนินการตั้งแต่วะนที่ 9-29 กรกฎาคม 2564