โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2000 บาท

วันที่ 4 กันยายน 2564 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2000 บาท โดยได้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และดำเนินภายใน วันและ เวลา ตามที่ สพฐ.กำหนด ทั้งนี้การดำเนินงานทุกอย่างอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บรรยากาศการดำเนินงาน.