นางสาวนันทิชา โพธิ์สาสิม และนางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณเจริญ รับมอบทุนและทำสัญญารับทุนการศึกษา

วันที่ 3 กันยายน 25654 นางสาวนันทิชา โพธิ์สาสิม และนางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณเจริญ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ศิษย์เก่าโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รับมอบทุนและทำสัญญารับทุนการศึกษา ในโครงการส่งเสริมบัณฑิตเพื่อการศึกษา หนึ่งปริญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุม อบจ.อุทัยธานี