โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม มอบทุนการศึกษา จาก กสศ ให้กับนักเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และครูที่ปรึกษา มอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนกลุ่มต่อเนื่อง จำนวน 21 คน