โรงเรียนสาครพิทยาคมดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จำนวน 2,000 บาท