การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2564

14 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท