รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ”ในประเด็น ชี้แจ้ง ทำความเข้าใจ การฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง

15 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยนายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ” ในประเด็น ชี้แจ้ง ทำความเข้าใจ การฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง