ปรึกษาหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

15 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมคณะ ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการการขับเคลื่อนการศึกษาระดับมัธยมศึกษากับท่านเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี