ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา #UPC

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถถัมภ์ เชิญชวน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมมุฑิตาจิตออนไลน์ ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ของคุณครูประเทือง แย้มจันทร์ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และคุณครูจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ ร่วมส่งความรัก มอบคิดถึงได้ที่เพจเฟซบุ๊ค โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ #มาดูกันว่าใครคิดถึงมากกว่ากัน#มุฑิตาจิตครูด้วยหัวใจ