โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 20-21 กันยายน 2564