การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาทร่วมประชุมการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

สพม อุทัยธานี ชัยนาท