ประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำแหน่งครู สพฐ.

19 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยนายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และนายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าพบปรึกษาข้อราชการต่อท่านส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านเผด็จ นุ้ยปรีร่วมด้วย ทำให้ได้รับความกรุณาจากทั้ง 2 ท่าน ได้จัดหาที่ดินบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 6 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งสพม.อุทัยธานี ชัยนาท ซึ่งจะได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุทัยธานีดำเนินการรับมอบพื้นที่ต่อไป

สพม อุทัยธานี ชัยนาท