ประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงาน

20 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงาน ในประเด็น

  • การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.
  • ติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน