ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดครั้งที่ 8/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

21 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท