ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

21 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยคณะ ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยท่านเสวก พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้คำปรึกษาในจัดหาพื้นที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท