รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ”

22 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ” เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู และร่วมรับชมพิธีมอบโล่เสมือนจริงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยอดเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปี 2564