การประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

21 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และคณะ ร่วมการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์