เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

23 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และคณะเข้าพบท่านนายขจรเกียรติ รักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี