Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

4 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โดยมีท่านขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โดยภาคเช้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรก โดยได้ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนในการรับวัคซีนในวันนี้ ในการนี้ได้รับความร่วมมือในทุกภาคส่วน เช่น สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีทัยธานี ชัยนาท และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการประสาน กำกับ ติดตาม ในทุกขั้นตอน