ตรวจคุณสมบัติและข้อมูลรายละเอียดของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

4 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานกรรมการ นายเสวก พันธุ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ ดำเนินการตรวจคุณสมบัติและข้อมูลรายละเอียดของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th