ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการรับวัคซีนเตรียมพร้อมสำหรับเปิดเรียน 2/2564

5 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ลงพื้นที่ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ณ โรงพยาบาลทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับนักเรียนที่มารับวัคซีนครั้งนี้ พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดกับคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการดำเนินงานครั้งนี้ โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล และเฝ้าระวัง กรณีเหตุฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้อย่างทันที ทาง สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนมา ณ โอกาส นี้

ออกแบบโดย dsite.in.th