พิธีแสดงมุทิตาจิต ครูมาลี สัมพันธ์อภัย โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

วันที่ 30 กันยายน 2564