นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ตามนโยบายสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โดยได้รับกำลังใจจาก นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน และนายแพทย์วศิน โพธิฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน โดยมีนักเรียน ม.4-6 จำนวน 245 คน แบ่งเป็น ม.4 = 101 คน ม.5 = 75 คน และ ม.6 = 69 คน ขอบคุณคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบกันกับเข็มที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ออกแบบโดย dsite.in.th