นักเรียนโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ท่าน ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ณ โรงพยาบาลสรรพยา จ.ชัยนาท ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับนักเรียนที่มารับวัคซีนครั้งนี้ พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดกับคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการดำเนินงานครั้งนี้ โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล และเฝ้าระวัง กรณีเหตุฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้อย่างทันที ทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนมา ณ โอกาส นี้