ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการสุภาพร ธะนะแสง ย้ายดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูจากโรงเรียนทุ่งโพวิทยา รวมถึงท่านผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆ คณะครู มาร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสุภาพร ธะนะแสง