สาคร KICK OFF “สร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ พร้อมด้วย คณะครู โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้ดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 177 คนเข้ารับและฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลมโนรมย์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมโนรมย์ ในการดูแลระหว่างฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี ทำให้การฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย