ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี ที่ลงทะเบียนรับการฉีด วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ อาคารอู่ไท โรงเรียนร่องตาทีวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564