ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดชัยนาท

15 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานคณะกรรมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดชัยนาท สหวิทยาเขตขุนสรรค์ พร้อมด้วยนายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นางศิวภา บัวสุวรรณ ผอ.รร.วังหินวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และคณะกรรมประเมิน การประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ออกแบบโดย dsite.in.th