การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

18 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคงรอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิค 19 ในสถานศึกษา จังหวัดชัยนาท