ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนลานสักวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

18 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนลานสักวิทยาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมให้ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานป้องกันต่อไป