ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2564 และประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

20 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยนางนัยนา จันทารองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นายสายัณห์ สีคง รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2564 เพื่อรับทราบนโยบาย นำนโยบายสู้การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ และประชุมแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th