อาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมจัดชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย จำนวน 744 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ณ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2564