อาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับคลินิกหมอครอบครัวตลุกดู่ ณ วัดตลุกดู่