นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และอาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับโรงพยาบาลทัพทัน

21 ตุลาคม 2564