ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา