ขออนุเคราะห์แผนผังพื้นที่สำหรับการจัดตั้งสพม.อุทัยธานี ชัยนาท จากอบจ.อุทัยธานี

25 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์เข้าพบท่านเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี ท่านเสวก พุทธรักษา รองนายก อบจ.อุทัยธานี และกองการช่าง อบจ.อุทัยธานี เพื่ออนุเคราะห์แผนผังพื้นที่สำหรับการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และได้รับการอนุเคราะห์จาก อบจ.อุทัยธานีเป็นอย่างเรียบร้อย สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้