รับมอบสื่อสัญลักษณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จากศธจ.อุทัยธานี

26 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ รับมอบสื่อสัญลักษณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) มอบโดยนางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา