ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

28 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ให้มีประสิทธิภาพต่อไปยิ่งขึ้น

ออกแบบโดย dsite.in.th