ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ผ่าน Webex Meeting

28 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาทนายสายัณห์ สีคง รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนตุลาคม ผ่านระบบ Webex Meeting ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท