นายอัคคณัฐ อัยรา และนายธีรพร โพธิ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และนายธีรพร โพธิ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 23-26 ตุลาคม 2564