การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดอุทัยธานี

29 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมเบญจมราชูทิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและรับทราบนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น