เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

9 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมปฐม (ชั้น 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ออกแบบโดย dsite.in.th