การตรวจรับการจัดสรรครุภัณฑ์สำหรับการประชุมทางไกล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นายสายัณห์ สีคงรอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจรับการจัดสรรครุภัณฑ์สำหรับการประชุมทางไกล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินงานการประชุมทางไกลของ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ออกแบบโดย dsite.in.th