ประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

3 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตามมาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ออกแบบโดย dsite.in.th