พิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

3 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการคัดเลือกครู และผู้ที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมพิธีนี้ โดยท่านผู้ว่า ได้มอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ให้แก่ พระราชอุทัยโสภณ (มนัส สมชาโน) นามสกุล สะอาด เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร จากนั้นได้มอบ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 รางวัล ซึ่งได้รับเหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐ , รางวัลคุณากร 2 รางวัล และรางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน 16 รางวัล ทั้งนี้ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ “Princess Maha Chakri Award” เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ ครูผู้มีความเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา