ประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564 ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

4 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียน พุทธมงคลวิทยา โดยมี ท่านบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วม ในการประเมินครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมและ การวางแผนเผชิญเหตุในระหว่างการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ทั้งนี้ทางคณะกรรมการ จะนำข้อมูลเสนอต่อ ศบค. จังหวัดอุทัยธานี เพื่อการอนุมัติเปิดภาคเรียนเป็นลำดับต่อไป

ออกแบบโดย dsite.in.th