พิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ จังหวัดชัยนาท ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา

4 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ จังหวัดชัยนาทของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเจ้าสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมีท่านนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานอัญเชิญเข็มพระราชทานรางวัล “ครูขวัญศิษย์” มอบให้แก่ครูจังหวัดชัยนาทที่ได้รับการประกาศจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้รับรางวัลในครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดชัยนาท, เครือข่ายมูลนิธิรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดชัยนาท และครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ร่วมในพิธี