ประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

5 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงาน ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อราชการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเหมาะสม