ลงพื้นที่ประเมินสถานที่สำหรับการขอใช้จัดตั้งสพม.อุทัยธานี ชัยนาท ชั่วคราว ณ โรงเรียนวัดหนองสลิด จังหวัดอุทัยธานี

5 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดหนองสลิด เพื่อประเมินสถานที่สำหรับการขอใช้จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่ชั่วคราวต่อไป

ออกแบบโดย dsite.in.th