เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ของท่านศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 1

5 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ของท่านศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 1